Activități

Structurat pe cinci activităţi majore proiectul are ca obiectiv major îmbunătățirea stării ecosistemelor şi a nivelului de cunoştințe, informare şi sensibilizare a publicului larg cu privire la beneficiile furnizate de serviciile ecosistemelor precum și cu privire la importanța menținerii acestora într-o stare bună. Acţiunile propuse a fi derulate la nivelul habitatelor ce definesc cele două situri, corelate cu cele de implicare ale comunităţii locale vor asigura un model de bune practici în ceea ce priveşte interferenţa statutului de arie protejată cu necesităţile socio-economice ale comunităţii locale.

Obiectivele specifice asociate activităţilor propuse în proiect sunt: implementarea unor soluţii de valorificare a beneficiilor ecosistemelor din cele 2 situri Natura 2000 investigate; valorificarea contribuţiei ecosistemelor din ariile protejate la dezvoltarea economică şi bunăstarea comunităţilor umane; încurajarea acţiunilor de conservare a habitatelor şi speciilor prioritare; consolidarea valorificării durabile a patrimoniului natural şi cultural existent; creşterea gradului de conştientizare al comunităţilor locale; îmbunătăţirea atitudinii comunităţilor locale şi a factorilor de decizie şi creşterea nivelului de cunoaştere a valorilor ecosistemelor; creşterea nivelului de conştientizare al grupului ţintă; educarea publicului larg privind biodiversitatea şi ecosistemele existente.

Activităţile aferente proiectului:

Activitatea 1. Gestionarea şi coordonarea proiectului

Activitatea 2. Analiza situaţiei existente

Activitatea 3. Evaluarea tipologiilor şi măsurilor conservative ale biodiversităţii şi ecosistemelor analizate

Activitatea 4. Activităţi de instruire şi conştientizare a grupului ţintă privind valorificarea turistică a siturilor NATURA 2000

Activitatea 5. Activităţi de elaborare şi diseminare a rezultatelor proiectului în toate formatele şi canalele media