Activitatea V. -rez.

ACTIVITATEA 5. ACTIVITĂŢI DE ELABORARE ŞI DISEMINARE A REZULTATELOR PROIECTULUI ÎN TOATE FORMATELE ŞI CANALELE MEDIA

 Activități/sub-activități desfășurate:

 Sub-activitatea 5.1. Elaborarea şi diseminarea rezultatelor proiectului în toate formatele şi canalele media
 • Elaborarea Planului de Publicitate, dar și a elementelor de identitate vizuală ale proiectului (template, logo proiect) și asigurarea permanentă a actualizării acestuia, în conformitate cu cele 3 acte adiționale transmise la nivel de proiect, activități soldate în aprobarea unui Plan de publicitate.
 • Crearea, administrarea și actualizarea paginii web a proiectului, în format WordPress, inclusiv prin crearea de meniuri și submeniuri și completarea acestuia cu varii informații și rezultate asociate proiectului. Pentru asigurarea unei vizibilități ridicate a rezultatelor proiectului, s-a achiziționat un alt domeniu, toate informațiile de pe domeniul inițial au fost migrate pe noul domeniu (eeagrants-tisa.ro). Pentru asigurarea informațiilor și pentru interfața în limba engleză, a fost asigurată traducerea materialelor în limba engleză.
 • Crearea, administrarea și actualizarea permanentă a paginii de Facebook a proiectului cu informații, prin implicarea tuturor membrilor echipei de proiect a Promotorului de proiect și a celor doi parteneri (descriere personală și poză pentru fiecare membru din cele 3 echipe de proiect, descriere situri Natura 2000, link-uri utile, știri legate de arealele protejate analizate, dar și naționale și internaționale în vederea colectării unor modele de bune practici)
 • Crearea și administrarea paginii TripAdvisor a proiectului.
 • Crearea unor filmulețe și înregistrări video privind rezultatele documentării pe teren dar și activităţile de conştientizare/informare la nivel de proiect, realizată de membrii echipei de proiect ai Promotorului de proiect în vederea postării și promovării acestora pe pagina youtube a proiectului.
 • Estimate la un număr de 1000 accesări, pagina web a proiectului a atins 3073 accesări, datorate actualizării permanente a rezultatelor sau activităților implementate în cadrul proiectului.
 • În vederea organizării conferinței de deschidere a proiectului, echipa Promotorului de proiect SIENPHCTS s-a ocupat de selectarea datelor de contact pentru reprezentanţi ai grupului ţintă identificat în vederea transmiterii invitaţiei de participare și transmiterea invitaţiilor de participare, realizarea unor materiale legate de vizibilitatea conferinţei (invitaţie, afiş, machetă mapă conferinţă, listă participanţi) sau realizarea unei descrieri a proiectului şi a programului conferinţei, materiale regăsite în mapa participanţilor. Au fost pregătite prezentări PowerPoint legate de tematica proiectului, obiectivele acestuia şi parteneriatul existent, susţinute în cadrul conferinţei de deschidere. Conferința de deschidere a proiectului a avut loc în 25 noiembrie 2015, în Cluj-Napoca, unde Promotorul de proiect a susţinut 2 prezentări, Partenerul 1 – naţional a susţinut 4 prezentări şi Partenerul 2 – internaţional a susţinut 1 prezentare.
 • Din cele 6 conferințe de presă asumate prin cererea de finanțare, au fost realizate 3 conferințe de presă, în directă legătură cu evenimentele desfășurate prin proiect. Prima conferință de presă a fost organizată o dată cu conferința de deschidere a proiectului (25.11.2015), cea de-a doua a fost organizată în cadrul intervalului 14-18.11.2016, suprapus desfășurării unor activități de diseminare a rezultatelor proiectului în teritoriu, iar cea de-a treia conferință de presă (23.01.2017) a fost organizată odată cu conferința de închidere a proiectului. Pentru realizarea acestora au fost selectate datele de contact pentru reprezentanţi mass-media și li s-a transmis invitația de participare, alături de o mapă de presă care prezenta obiectivele proiectului. Ulterior, ultimei conferințe de presă organizate, 2 membri ai echipei Promotorului de proiect au participat la emisiunea „Transilvania la zi”, ca urmare a unei invitații lansate de TVR Cluj privind contribuția proiectului la problemele de mediu din ariile protejate.
 • Redactarea și publicarea a 13 comunicate de presă de membrii echipelor Promotorului de proiect și a Partenerului național.
 • Crearea unor newsletter-uri ce conțin informații despre proiect, activitățile desfășurate în cadrul proiectului și evenimentele derulate prin proiect sau ce au legătură cu tematica proiectului.
 • În cadrul conferințelor de presă organizate , au participat 8 jurnaliști, care au redactat sau difuzat ulterior acestor evenimente concluzii ale unor rezultate asociate proiectului.
 • Redactarea și publicarea a 28 relatări de presă de membrii echipelor Promotorului de proiect și a Partenerului național.
 • Realizarea și difuzarea a 2 interviuri radio, difuzate la Radio Transilvania Baia Mare, organizate de Partenerul național, la care au participat membrii echipei promotorului de proiect și Partenerului internațional (NINA).
 • Realizarea și difuzarea a 2 interviuri TV, difuzate la TL+Maramureș, organizate de Partenerul național, la care au participat membrii echipei promotorului de proiect și Partenerului internațional (NINA).
 • Redactarea şi publicarea a 12 articole de presă de membrii echipelor Promotorului de proiect și a Partenerului național.
 • Redactarea și publicarea a 12 advertoriale de membrii echipelor Promotorului de proiect și a Partenerului național.
 • Rezultatele documentărilor pe teren (fotografii, înregistrări video, date și informații colectate), rezultatele activităților de diseminare și informare a publicului țintă sau alte materiale diseminate asociate proiectului au constituit și partea cea mai consistentă a materialului necesar realizării unui film documentar. Ulterior acestui demers, pentru realizarea propriu-zisă a filmului s-au organizat întâlniri de lucru a tuturor echipelor din proiect cu producătorul filmului, regie film, filmare cadre, acordare interviuri, montaj. Pentru asigurarea unei vizibilități mai ridicate acestuia, au fost specificate toate elementele de identitate ale programului și proiectului și s-a asigurat subtitrarea acestuia în limba engleză. Pe de o parte, promovarea filmului documentar s-a realizat în mod electronic, prin canalele media ale proiectului, inclusiv prin încărcarea lui integrală pe pagina youtube a proiectului. Pe de altă parte, filmul documentar a fost lansat în Cluj-Napoca, prin intermediul asociației AMEFA, în 11 ianuarie 2017, la sediul Facultății de Geografie, ulterior fiind vizualizat și la sediul Facultății de Știința și Ingineria Mediului, în 17 ianuarie 2017. Partenerul național a proiectat de asemenea filmul documentar în 7 locații.
 • Un alt rezultat vizual al proiectului a constat în organizarea unei expoziţii fotografice, cu 100 fotografii expuse, menită să ilustreze cele mai reprezentative elemente asociate biodiversității din cele două situri Natura 2000 analizate. Echipa Promotorului de proiect a selectat fotografiile reprezentative pentru expoziţia fotografică, formatul pozelor și modul de afișare, alegerea layout-ului final cu elemente de vizibilitate și a realizat o scurtă descriere a conținutului pozelor, cu menționarea autorului. Toate fotografiile au fost realizate în cadrul documentărilor pe teren ale echipelor din parteneriat. Promotorul de proiect a organizat 1 expoziție fotografică, în intervalul 14-24.11.2016, în două locații (sediul Facultății de Geografie, sediul Universității Babeș-Bolyai), în timp ce partenerul național a organizat la rândul lui o expoziție fotografică SAFARI, de tip itinerant, în decursul lunii noiembrie 2016, în cadrul unor evenimente desfășurate în școli, primării.
 • Pentru pregătirea conferinței de închidere a proiectului, planificată pentru 23.01.2017, în Cluj-Napoca, membrii echipei Promotorului de proiect s-au implicat în crearea de afișe, creare și transmitere de invitații unor persoane și instituții din grupul țintă al proiectului, realizarea design-ului diferitelor materiale promoționale: roll-up, mapă, pix, agendă, carneţel de notiţe, alegerea locației conferinței, asigurarea serviciilor de catering, dar și promovarea efectivă a acesteie pe canalele media ale proiectului, și nu numai. Unii membri ai aceleiași echipe au elaborat și susținut prezentări cu rezultatele proiectului, în vreme ce alții au participat activ la desfășurarea propriu-zisă a acesteia.
 • Preconizat inițial pentru intervalul 16-17 iunie 2016, echipa Promotorului de proiect s-a implicat în organizarea unui workshop de diseminare a materialelor și rezultatelor din proiect, eveniment programat pentru Sighetu Marmației. În acest sens, unii din membrii echipei de proiect au formulat sugestii privind activitățile ce urmează a fi derulate, incluzând aspecte teoretice și practice din tematica proiectului, inclusiv cu propuneri de validare în teren, inventariere, analize și măsurători efective, prelucrări de date, alții s-au implicat în coordonarea și organizarea evenimentului (creare afișe și alte materiale de promovare ale proiectului, elaborare şi susțineri de prezentări). Evenimentul a fost reprogramat pentru 18.11.2016 și s-a desfășurat la extensia Facultății de Geografie a Universității Babeș-Bolyai, manifestare asociată mai multor acțiuni de diseminare desfășurate în intervalul 14-18.11.2016.
 • În cadrul workshop-ului desfășurat în Sighetu Marmației au participat 34 participanţi din 40 asumați prin cererea de finanțare, cei prezenți fiind studenți ai extensiei UBB Sighetu Marmației.
 • Participarea a 7 membri ai echipei de implementare a proiectului la conferinţa internaţională „Aerul şi apa – componente ale mediului”, unde au fost realizate și susținute 3 materiale științifice, tematica abordată fiind în strânsă legătură cu rezultatele obținute prin proiect. Totodată, 4 membri ai echipei Promotorului de proiect au susținut 2 comunicări orale la Simpozionul Internațional Dimitrie Cantemir din Iași, în intervalul 21-23.10.2016. În total, prin proiect au fost promovate rezultatele proiectului prin participarea la 2 conferințe științifice internaționale. Adițional, doi dintre tehnicienii echipei Promotorului de proiect au participat la un internship internațional în Norvegia dedicat unor aspecte legate de dezvoltarea durabilă, eveniment unde au fost popularizate şi parte din rezultatele proiectului RO02-0013-SIENPHCTS.
 • Membrii echipei Promotorului de proiect au fost implicați în diseminarea rezultatelor proiectului în cadrul unor manifestări științifice naționale. Astfel, 3 tehnicieni hidrologi (Banc Ştefana, Ionuţ Poncis şi Andrei Niţoaia) au participat la un workshop național interdisciplinar, cu tematica Natural versus anthropogenic causes of climate variability and feedback from bio-geo-chemical processes (NatClimVar), organizat în perioada 18-22 octombrie 2016 de Institutul de Cercetări al Universităţii din Bucureşti (ICUB), Departamentul de Ştiinţe ale Pământului, Mediului şi Vieţii.
 • Redactarea și publicarea a 6 materiale științifice de membrii echipei Promotorului de proiect: Risks induced by maximum flow with 1% probability and their effect on several species and habitats in Pricop-Huta Certeze and Upper Tisa Natura 2000 protected areas, Preliminary analysis on some physico-chemical river water features in Pricop-Huta Certeze and Tisa Superioară protected areas, Changing in landscape metrics induced by deforestations in ROSCI0358 Pricop-Huta-Certeze N2000 site, Variability and Trends in the Viseu River Runoff, Catastrophic Effects of the Flash-Floods on Natural and Anthropic Environment in Quasi-Circular and Exposed Asymmetric Watershed – Case Study- Vişeu River, Fresh water resources in the Natura 2000 Pricop-Huta Certeze and Tisa Superioară protected areas.
 • În vederea promovării rezultatelor proiectului SIENPHCTS, s-a asigurat participarea a 7 participanți/conferință științifică la Conferinţa Internațională „Aerul și Apa – componente ale mediului” – Cluj-Napoca și 4 participanți/conferință științifică la Simpozionul Internațional Dimitrie Cantemir – Iaşi.
 • Crearea și actualizarea unor broşuri cu informaţii reprezentative pentru surprinderea tipologiilor ecosistemelor (1 broşură tematică pentru Tisa Superioară, 1 broşură tematică pentru Pricop-Huta Certeze, 1 broşură păsări, 1 broşură mamifere, 1 broșură resurse de apă, 1 broșură turism, 1 broșură păsări) și diseminarea a 500 broșuri în format tipărit.
 • În urma centralizării tuturor studiilor individuale ale tuturor partenerilor din proiect, au fost sintetizate aspecte din acestea în vederea elaborării unui studiu integrat final „Servicii ale ecosistemelor în siturile Natura 2000 Pricop-Huta Certeze și Tisa Superioară”. Ulterior verificării acestora, s-a constatat faptul că studiile întocmite de partenerul național aveau un procent ridicat de plagiat, iar conținutul predat nu concorda cu titlul studiului sau cu obiectivele proiectului, motiv pentru care s-a solicitat, în două dăți, refacerea acestora. 3 din cele 7 studii efectuate de partenerul național au fost retransmise, dar cu păstrarea acelorași elemente. Din acest raționament, studiul integrat final conține doar materialele Promotorului de proiect și al partenerului 2 internațional. A fost contactată Editura Risoprint pentru stabilirea datelor legate de publicarea volumului și s-au adus modificările recomandate de referenții științifici ai volumului. S-a asigurat, totodată, respectarea mențiunii elementelor de indentitate vizuală ale programului și proiectului.
 • Ulterior tipăririi studiului integrat „Servicii ale ecosistemelor în siturile Natura 2000 Pricop-Huta Certeze și Tisa Superioară”, Promotorul de proiect a asigurat diseminarea acestora (500 exemplare studiu distribuite) în cadrul grupului țintă identificat conform cererii de finanțare.
 • Realizarea machetelor panoului publicitar cu menționarea datelor de identificare ale proiectului de către echipa Promotorului de proiect și montarea acestuia la sediul Promotorului de proiect.
 • Pregătirea achiziției, machetei și formatului plăcii permanente aferente proiectului de către echipa Promotorului de proiect și montarea acesteia la sediul Promotorului de proiect.
 • Realizarea machetelor bannerelor publicitare tradiţionale (1 banner/sit) de către echipa Promotorului de proiect și montarea acestora in situ. Datorită modificării limitelor ariilor Natura 2000, machetele bannerelor publicitare au fost actualizate prin includerea versiunii modificate a hărților.

Rezultatele obținute ale activității/sub-activităților:

Denumirea activităţii/sub-activităţii Rezultatele obţinute Perioada de implementare Sustenabilitate
Activitatea 5. Activităţi de elaborare şi diseminare a rezultatelor proiectului în toate formatele şi canalele media
Sub-activitatea 5.1. Elaborarea şi diseminarea rezultatelor proiectului în toate formatele şi canalele media 1 Plan de publicitate Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Monitorizarea implementării programului, control strategic
1 pagină website proiect Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
1 pagină facebook proiect Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
1 pagină TripAdvisor Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
1 pagină youtube Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
1000 Accesări website Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
1 Conferință deschidere proiect Octombrie –

Noiembrie 2015

Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
3 Conferinţe de presă Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
13 Comunicate de presă Septembrie 2015-Aprilie 2017 Comunități locale informate privind beneficiile serviciilor ecosistemice
16 Newsletter-uri Septembrie 2015-Aprilie 2017 Public larg informat cu privire la serviciile ecosistemelor
8 Jurnaliști participanți Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Material suport pentru alte reportaje privind conservarea naturii
28 Relatări în presă Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Comunități locale informate privind beneficiile serviciilor ecosistemice
2 Interviuri radio Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Comunități locale informate privind beneficiile serviciilor ecosistemice
2 Interviuri TV Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Comunități locale informate privind beneficiile serviciilor ecosistemice
12 Articole în presă Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Comunități locale informate privind beneficiile serviciilor ecosistemice
12 Advertoriale Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Comunități locale informate privind beneficiile serviciilor ecosistemice
1 Film documentar Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Comunități locale informate privind beneficiile serviciilor ecosistemice
1 Expoziţie fotografică Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Participanți informați cu privire la serviciile ecosistemelor
1 Conferinţă de închidere proiect Octombrie 2016 – Ianuarie 2017 Participanți informați cu privire la serviciile ecosistemelor
1 Workshop Octombrie 2015 – Noiembrie 2016 Participanți informați cu privire la serviciile ecosistemelor
40 participanţi formaţi Octombrie 2015 – Noiembrie 2016 Participanți informați cu privire la serviciile ecosistemelor
1 conferinţă ştiinţifică internaţională Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Capacitatea de replicare a metodologiei utilizate, citări
1 conferinţă ştiinţifică naţională Octombrie 2016 Capacitatea de replicare a metodologiei utilizate, citări
8 articole ştiinţifice publicate Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Capacitatea de replicare a metodologiei utilizate, citări
6 participanţi/conferinţă ştiinţifică Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Expertiză profesională a persoanelor implicate
500 pliante/broşuri diseminate în format tipărit Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Comunități locale informate privind beneficiile serviciilor ecosistemice
Studiu final integrat Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Comunități locale informate privind beneficiile serviciilor ecosistemice
500 exemplare studiu distribuite Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Comunități locale informate privind beneficiile serviciilor ecosistemice
1 Panou publicitar Septembrie 2015 – Aprilie 2016 Promovarea elementelor de identitate vizuală ale programului
1 Placă permanentă Octombrie 2015 – Aprilie 2017 Promovarea elementelor de identitate vizuală ale programului
2 Panouri publicitare tradiţionale Octombrie 2015 – Ianuarie 2017 Promovarea elementelor de identitate vizuală ale programului

INDICATORI