Activitatea III. -rez.

ACTIVITATEA 3. EVALUAREA TIPOLOGIILOR ŞI MĂSURILOR CONSERVATIVE ALE BIODIVERSITĂŢII ŞI ECOSISTEMELOR ANALIZATE 

 Activități/sub-activități desfășurate:

 Sub-activitatea 3.1. Evaluarea tipologiilor şi măsurilor conservative ale biodiversităţii şi ecosistemelor analizate
  • Pentru realizarea studiului privind tipologia ecosistemelor, inclus direct în studiul integrat final, echipele consorțiului au inclus date, fotografii și informații colectate în cadrul documentărilor pe teren, dar și filmări la Certeze privind locurile de adăpost ale animalelor. Au fost incluse observațiile preluate din teren și din fișele de inventariere aplicate. Totodată, pentru atragerea unui semnal de alarmă asupra surselor ce pot afecta biodiversitatea locală, au fost create și diseminate broşuri cu informaţii reprezentative (1 broşură pentru Tisa Superioară, 1 broşură pentru Pricop-Huta Certeze, 1 broşură păsări, 1 broşură mamifere).
Sub-activitatea 3.2. Elaborarea măsurilor/recomandărilor legate de conservarea biodiversităţii
  • Identificarea problemelor legate de conservarea biodiversităţii rezultate din documentările pe teren și aplicarea unor fișe de inventariere, cartarea şi evaluarea unor surse de poluare ce afectează biodiversitatea arealului analizat sunt câteva acțiuni întreprinse de echipele parteneriatului ce au stat la baza elaborării unui studiu privind măsurile de conservare şi recomandările necesare pentru protecţia biodiversităţii. Toate aspectele legate de starea habitatelor şi speciilor, dar şi alte aspecte legate de gestionarea siturilor, precum depozitări ilegale de deşeuri, defrişări de arbori în anumite areale au fost prinse în studiul dedicat recomandărilor privind conservarea biodiversităţii.

Rezultatele obținute ale activității/sub-activităților:

 Denumirea activităţii/sub-activităţii

Rezultatele obţinute Perioada de implementare Sustenabilitate
Activitatea 3. Evaluarea tipologiilor şi măsurilor conservative ale biodiversităţii şi ecosistemelor analizate
Sub-activitatea 3.1. Evaluarea tipologiilor şi măsurilor conservative ale biodiversităţii şi ecosistemelor analizate 1 studiu privind tipologia ecosistemelor Noiembrie 2015 – Aprilie 2017 Comunități locale informate privind beneficiile serviciilor ecosistemice
Sub-activitatea 3.2. Elaborarea măsurilor/recomandărilor legate de conservarea biodiversităţii 1 studiu privind măsurile de conservare şi recomandările necesare pentru protecţia biodiversităţii Februarie – Aprilie 2017 Comunități locale informate privind beneficiile serviciilor ecosistemice, instrument de lucru pentru autorități locale

INDICATORI