Activitatea 2. Analiza situaţiei existente

Metodologie de lucru comună
Materiale bibliografice

 

 

 • Materiale cartografice

  Hipsometrie_arii_protejate_4
  Amplasare și caracteristici hipsometrice ale ariilor protejate Pricop – Huta Certeze și Tisa Superioară

   

  Populatie_infrastructura
  Caracteristici demografice ale ariilor protejate Pricop – Huta Certeze si Tisa Superioara

   

  Insolatie
  Insolatia la nivelul ariilor protejate Pricop – Huta Certeze și Tisa Superioară

   

 

Orientarea versantilor

  Orientarea versanților din ariile protejate Pricop – Huta Certeze și Tisa Superioară

 

Harta geologica

  Harta geologică a siturilor Natura 2000 Pricop-Huta Certeze şi Tisa Superioară

 

Harta solurilor

  Harta pedologică a siturilor Natura 2000 Pricop-Huta Certeze şi Tisa Superioară

Harta habitatelor

  Harta habitatelor în siturile Natura 2000 Pricop-Huta Certeze şi Tisa Superioară

Declivitate

  Harta geodeclivității la nivelul ariilor protejate Pricop – Huta Certeze și Tisa Superioară

Patrimoniul cultural religios
Patrimoniul vernacular
 Habitate Huta Certeze
 Patrimoniul natural