Proiecte … despre biodiversitate

Marţi, 22 martie, cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Apei 2016 s-a desfăşurat un Simpozion, organizat de către Administraţia Naţională “Apele Române”, sub egida Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Acesta a cuprins o serie de prelegeri susţinute de reprezentanţi ai autorităţii publice centrale din domeniul apelor, ai Administraţiei Naţionale ”Apele Române”, ai mediului universitar, ai specialiştilor în domeniu, ai societăţii civile etc.

 Pentru mai multe informaţii:

http://cic.cdep.ro/ro/noutati/simpozion-cu-ocazia-zilei-mondiale-a-apei-22-martie-2016


Ziua internațională a pădurii, sărbătorită la data de 21 martie, a fost marcată de Regia Națională a Pădurilor și de Consiliul Științific Consultativ din Romsilva, printr-un Simpozion național, organizat la sediul regiei. Între cei peste 150 de participanți s-au regăsit, pe lângă membrii Consiliului Științific Consultativ și salariați din centrala regiei, reprezentanți de marcă ai mediului academic și ai celui universitar silvic, ONG-uri de profil și reprezentanți ai mass-media centrale. Printre comunicările științifice prezentate în cadrul Simpozionului se numără: ,,Regimul precipitațiilor — factor cu impact direct și determinant asupra regenerării pădurilor; ,,Pădurea și apa — un destin comun”; ,,Cercetări recente pentru evaluarea rolului hidrologic al pădurilor”.

Pentru mai multe informaţii:

http://www.amosnews.ro/rnp-romsilva-dedicat-un-simpozion-national-zilei-internationale-padurilor-2016-03-22.

http://www.forestnews.ro/component/glossary/definitie-termeni-silvici-1/s/silvic-54/


WWF-România, Fundația ADEPT Transilvania și Fundația ProPark au organizat, în data de 15 martie 2016, o conferință la nivel european, pentru a explica modelul agricol care a pus România pe harta Europei ca fiind deținătoarea unora din cele mai întinse terenuri agricole și zone cu Înaltă Valoare Naturală (High Nature Value Farmland). Aceste zone ocupă 30% din suprafața agricolă a țării și sunt poli de diversitate cum rar se mai întâlnesc.

Pentru mai multe informaţii:

http://www.wwf.ro/resurse/comunicate_de_presa/?263392%2FHigh-Nature-Value-Farming


Impactul resălbăticirii zimbrului în Munții Țarcu va fi transpus, în timp real, pe o platformă online și prin intermediul unor instalații multimedia, parte dintr-un nou proiect implementat de WWF România împreună cu Modulab (Organizaţia Română pentru Drepturile de Utilizator), AMZA (Asociația locală Măgura Zimbrilor din Armeniș) și Primăria Armeniș. Acesta își propune să facă mai accesibilă știința din spatele conservării naturii sălbatice pentru toți cei interesați, prin intermediul inovațiilor artistice, a mixurilor de tehnologii, de hardware și software, de imagini și date prezentate în mod integrat și creativ. Platforma online interactivă va permite iubitorilor de natură să vizualizeze dinamica adaptării zimbrilor la viața sălbatică, iar cele trei instalții interactive vor tranforma centrul de vizitare într-un spațiu transdisciplinar de ecologie aplicată.

Pentru mai multe informaţii:

http://www.wwf.ro/resurse/comunicate_de_presa/?262631%2FMgura-Zimbrilor-devine-un-laborator-de-inovaie-pentru-natura-slbatic


În data de 25 februarie a avut loc evenimentul Forumul Pădurilor, organizat de WWF-România, Fundația ProPark și Ecocivica. În urma acestui eveniment, ONG-urile organizatoare împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor au semnat o declarație ce conține o serie de propuneri pentru rezolvarea problemei tăierii ilegale a pădurilor și totodată pentru tranziția către un management responsabil al acestora. În articol sunt enumerate și detaliate 10 obiective de atins pentru anul în curs, 2016.

Pentru mai multe informaţii:

http://www.greenpeace.org/romania/ro/campanii/paduri/Activitati/de-la-taieri-ilegale-la-management-responsabil/


 

Propark a anunțat în data de 25 ianuarie, la Brașov, că se va redeschide din data de 1 februarie platforma pentru cursurile online www.proparktraining.ro, pentru pregătirea viitorilor Specialiști în Arii Protejate din România.

Pentru mai multe informaţii:

http://www.propark.ro/ro/stiri/se-redeschide-platforma-de-cursuri-on-line-propark-training-348.html


Un nou proiect în valoare de 283.000 de euro, al cărui promotor va fi Fundația Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (CNND), va urmări dezvoltarea serviciilor eco-sistemice ale ariilor naturale protejate, în trei situri Natura 2000. Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea cunoștințelor și oferirea de consultanță în elaborarea politicilor privind contribuția ecosistemelor la sectoarele economice.

 Pentru mai multe informaţii:

http://www.agerpres.ro/mediu/2016/01/29/trei-situri-natura2000-incluse-intr-un-proiect-de-1-25-milioane-lei-12-02-27


În Iași, se va deschide, în mod oficial, primul centru municipal de colectare a deșeurilor provenite din gospodării particulare, demers întreprins în cadrul unui proiect co-finanțtat prin Norway Grants.

Pentru mai multe informaţii:

http://www.green-report.ro/primul-centru-municipal-de-colectare-a-deseurilor-provenite-din-gospodariile-particulare-deschis-in-premiera-nationala-la-iasi/


Două campanii de strângere de fonduri şi-au încheiat recent activitatea şi încep un proiect în Maramureş, proiect prin care vreau să dezvolte infrastructura turismului în zona Pădurii Crăiasca, respectiv un altul în Ucraina, unde intenţionează să construiască primul centru de educare pentru protecţia mediului din această ţară.

Pentru mai multe informaţii:

http://wwf.panda.org/wwf_news/?261632/Crowdfunding-helps-build-eco-center-and-tourist-trail-in-Ukraine-and-Romania


WWF România a organizat, în 27 ianuarie 2016, la Giurgiu, Seminarul privind beneficiile și serviciile ecosistemelor zonelor umede în lunca Dunării. Scopul seminarului a fost acela de a promova reconstrucția ecologică a zonelor umede prin prisma beneficiilor socio-economic și de mediu pe care le poate aduce comunităților locale. În cadrul seminarului au fost prezentate rezultatele “Studiului privind evaluarea beneficiilor și serviciilor ecosistemelor zonelor umede din lungul Dunării” și au fost propuse și dezbătute oportunități și inițiative de dezvoltare a comunităților locale în contextul renaturării luncii Dunării.

Pentru mai multe informaţii:

http://www.wwf.ro/resurse/comunicate_de_presa/?260250


Prin intermediul acestui website, un oficial al Naţiunilor Unite afirmă că obiectivul proiectului Sustainable Energy 4 all, prin care se doreşte ca toţi locuitorii Planetei să aibă acces la energia electrică durabilă – întrucât este estimat că aproximativ un miliard de oameni trăiesc fără energie electrică, folosind fecalele animalelor, lemne sau cărbuni pentru a găti, lucru dăunător sănătăţii – va putea fi atins mai repede de anul 2020.

Pentru mai multe informaţii:

http://www.climatechangenews.com/2016/01/28/kyte-universal-energy-access-attainable-early-2020s/


În data de 29 ianuarie 2016, a avut loc conferința de lansare a proiectului ”Evaluarea serviciilor ecosistemice ale ariilor protejate in Romania – ValueEcoServ”, inițiat de Fundația Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă. Proiectul este implementat în 3 situri Natura 2000 de importanţă comunitară (SCI): ROSCI0002 – Apuseni, ROSCI0067 – Deniz Tepe, ROSCI0224 – Scroviştea. Aria de implementare a proiectului va fi largită pe parcursul derulării acestuia în cel puţin 10 arii protejate de importanţă comunitară, care vor fi selectate pe baza similarității configurației structurale cu cele 3 zone pilot şi ținând cont de disponibilitatea datelor și a administratorilor / custozilor de a participa la procesul de evaluare a serviciilor ecosistemice.

Pentru mai multe informaţii:

http://cndd.ro/valueecoserv_ro.html


WWF-România a susținut, în data de 17.12.2015, la Biblioteca Județeană Brașov, un eveniment ce a marcat încheierea unuia dintre cele mai mari proiecte de conservare derulate în România, „Pentru natură şi comunităţi locale. Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt”. Acesta s-a desfășurat pe o perioadă de 5 ani, în strânsă colaborare cu câteva dintre cele mai active organizații de conservare a naturii și patrimoniului cultural din Transilvania și a avut drep scop realizarea unui Plan de management pentru această zonă și crearea bazelor pentru o dezvoltare durabilă, în acord cu cerințele speciilor și habitatelor de importanță europeană ce se găsesc aici.

Pentru mai multe informaţii:
http://www.wwf.ro/resurse/comunicate_de_presa/?258634/WWF-ncheie-unul-dintre-cele-mai-mari-proiecte-de-conservare-din-România
http://www.natura2000transilvania.ro/


În intervalul 1 octombrie 2010-31 noiembrie 2015, Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș a derulat proiectul “Managementul Durabil al Sitului Natura 2000 Igniș”. Managerul proiectului, Ileana Glodean, a specificat faptul că obiectivul general a fost protecția și îmbunătățirea biodiversității din Munții Igniș. În urma activităților derulate, s-au elaborat măsuri de conservare pentru 6 habitate aflate în fișa sitului, s-au identificat 115 specii de faună (7 specii de nevertebrate, 6 specii de pești, 9 specii de amfibieni, 7 specii de reptile, 69 specii de păsări și 17 specii de mamifere), în fișa sitului fiind mult mai puține. De asemenea, s-au mai identificat 300 de specii de floră de interes conservativ sau comunitar. O altă parte a proiectului a constat în relaționarea cu proprietarii de terenuri din sit și cu formatorii de opinie, fiind vizate cele 8 unități administrativ-teritoriale cuprinse în sit (Baia Mare, Sighetu Marmației, Ocna Șugatag, Giulești, Desești, Câmpulung la Tisa, Sarasău și Săpânța).

Pentru mai multe informaţii:
http://www.graiul.ro/2015/08/18/proiectul-managementul-durabil-al-sitului-natura-2000-ignis-la-final/


Începând cu anul 2015, Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare implementează un proiect care are drept scop întărirea populației de dumbrăveancă în Bazinul Carpatic și asigurarea conservării favorabile pe termen lung a acestei specii. Pe parcursul proiectului, care va dura până în anul 2020, specialiștii din România și Ungaria derulează activități diverse: reconstrucții de habitate demonstrative și plasarea de cuiburi artificiale, promovarea metodelor agricole benefice pentru păsări în cadrul programului “Fermieri pentru Dumbrăveancă” sau informarea și conștientizarea comunității privind importanța protejării speciei.

Pentru mai multe informaţii:
http://www.infomediu.eu/eco-news/tag/apm%20satu%20mare.html
http://rollerproject.eu/ro


Asociaţia Valea Verde a desfăşurat proiectul Rumeguşul în Maramureş – între potenţialul său de sursă de energie regenerabilă şi statutul actual de deşeu ce degradează terenurile şi poluează apele, implementat în anul 2008, prin Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Proiectul a semnalat riscurile exploatării materiei lemnoase din județul Maramureș, recunoscut de altfel în România pentru potențialul său forestier și ponderea mare a activităților economice ce se desfășoară în acest domeniu. Administrația Fondului de Mediu, pe baza informaţiilor precizate de INL, a specificat faptul că, la nivel național, deșeurile de rumeguș rezultate din prelucrarea lemnului depășeau, la nivelul anului 2008, 1 milion mc. Totodată, conform unui studiu realizat de Agenția Locală pentru Gestionarea Eficientă a Problematicii Energiei și Mediului – Iași (ALGEPEM), Maramureșul se numără printre județele cu potențialul cel mai mare de biomasă.

Pentru mai multe informaţii:

http://www.valeaverde.ro/rm.html


Asociaţia de Ecoturism din România, în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Turism, au demarat un proiect în vederea promovării activităţilor de ecoturism la nivel naţional, Rețeaua națională de destinații de ecoturism – instrument de dezvoltare durabilă, proiect ce se va finaliza în aprilie 2016. Proiectul lanseaza invitaţia pentru nouă zone din România, care vor avea oportunitatea de a-şi promova activitatea de ecoturism. În plus, proiectul îşi propune susţinerea zonelor care doresc să devina zone de ecoturism. Amintim, în acest context, faptul că primele zone din ţară care au devenit destinaţii ecoturistice au fost: zona Mara-Cosău-Creasta Cocoşului şi oraşul Zărneşti.

Pentru mai multe informaţii:

http://natura2000.ro/destinatiile-de-ecoturism-una-dintre-solutiile-pentru-viitorul-turismului-romanesc/

http://www.eco-romania.ro/ro/eco-archipelago-design-contest


Un alt proiect important desfășurat de Asociaţia EcoTransilvania îl constituie Managementul integrat, conservativ și durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeșului. Scopul proiectului este realizarea unui plan de management durabil al ariilor protejate din acest bazin, atât în beneficiul naturii, cât și în beneficiul comunității locale. Se implementează măsuri care vor contribui la ocrotirea mediului înconjurător, educația ecologică a oamenilor și creșterea potențialului economic al zonei prin dezvoltarea turismului ecologic, agriculturii bio sau meșteșugurilor tradiționale. Pe lângă situl Natura 2000 din bazinul Fizeșului, mai întâlnim încă un sit Natura 2000 (ROSCI 0099 Lacul Știucilor-Sic-Puini-Bonțida), dar și alte rezervații cu caracter zoologic-ornitologic, precum Rezervația naturală Lacul Știucilor, Rezervația naturală Stufărișurile de la Sic, Rezervația naturală Valea Legiilor sau Rezervația naturală Pădurea Ciuașului.

Pentru mai multe informaţii:

http://www.ecotransilvania.ro


Asociația PAEM Arad, în parteneriat cu DB Schenker România, Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului și Inspectoratul Școlar Județean Arad au derulat, în perioada ianuarie-octombrie 2014, proiectul Ceala, o pădure mai verde. Scopul proiectului a fost reducerea presiunii antropice asupra Parcului Natural Lunca Mureşului prin promovarea ecoturismului.

Pentru mai multe informaţii:

http://www.luncamuresului.ro/vechi-2014/paem.pdf


În anul 2010, APN Cozia a implementat proiectul Studii și cercetări ale avifaunei din Defileul Oltului și conștientizarea factorilor de interes pentru un management protectiv al acesteia, cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa 4. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii. Obiectivul general al proiectului a constat în cercetarea și cunoașterea capitalului natural avifaunistic din Defileul Oltului pentru realizarea unei baze a elaborării și implementării Planului de management și a rețelei Natura 2000 în Parcul Național Cozia.

Pentru mai multe informaţii:

http://www.cozia.ro/index.html


Asociația Bio-Team din Timișoara a derulat, în perioada 1.04.2009 – 30.10.2009, în parteneriat cu Administrația Parcului Natural Apuseni, Primăria Comunei Cefa și Administrația Parcului Național Körös-Maros, proiectul Turism în arii protejate fără frontiere, cu finanțare din partea Fundației pentru Parteneriat MOL România prin Programul Spații Verzi – Componenta Arii Protejate. Scopul acestui proiect a fost includerea ariei protejate în circuitul turistic local, regional și transfrontalier și creșterea gradului de înțelegere și acceptare a statutului de parc natural și a celor două situri Natura 2000 de la Cefa în rândul comunităților locale.

Pentru mai multe informaţii:

http://www.parcapuseni.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=147


Centrul de Arii Protejate și de Dezvoltare Durabilă – Bihor (CAPDD Bihor) este o organizație înființată în anul 2001, fiind un parteneriat între două instituții și două ONG-uri: Consiliul Județean Bihor, Facultatea de Protecţia Mediului Oradea, Federația Română de Speologie și Centrul Regional de Supraveghere Ecologică „Munții Apuseni”. CAPDD Bihor este și membru al rețelei Natura 2000 în România, iar din 2010 deține custodia sitului Natura 2000 ROSCI 0062 „Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului”. Unul dintre proiectele importante desfășurate de CAPDD Bihor este „Peștera Meziad, o peșteră pentru natură și oameni”. Peștera Meziad este parte a sitului Natura 2000 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului, iar proiectul are în vedere refacerea amenajărilor existente și dotarea traseului vizitabil cu un sistem de iluminat.

Pentru mai multe informaţii:

http://capdd-bihor.org


Unul dintre proiectele importante desfășurate în cadrul Parcului Național Buila-Vânturarița l-a constituit Implementarea Rețelei Ecologice Europene Natura 2000 pe teritoriul Parcului Național Buila-Vânturarița. S-au realizat studii și cercetări în domeniul florei și faunei, s-au identificat speciile protejate și habitatele prioritare, s-au efectuat măsurători GPS pentru delimitarea habitatelor și s-au realizat materiale cartografice tematice. De asemenea, în perioada august 2007-noiembrie 2008 s-a realizat monitorizarea unor specii protejate reprezentative pentru acest parc național. Speciile monitorizate au fost capra neagră, cocoșul de munte, fluturașul de stâncă, floarea de colț, tulichina.

Pentru mai multe informaţii:

http://www.buila.ro


Proiectul Life Natura Situri Natura 2000 în Parcul Național Piatra Craiului, implementat de Parcul Național Piatra Craiului a avut drept obiectiv îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și speciilor din acest areal, prin intermediul unui ansamblu de intervenții strategice, inclusiv colectare de date, conștientizarea publică, actualizarea planului de management și desemnarea întregii suprafețe a parcului ca sit Natura 2000. Piatra Craiului adăpostește un număr mare de specii de fluturi, fiind identificate până în prezent peste 216 specii. În același timp, pe teritoriul parcului au fost identificate un număr total de 1170 de specii și subspecii de plante.

Pentru mai multe informaţii:

http://www.pcrai.ro/lang-ro/home.html