Documentare pe teren, 30.11-14.12.2016 Field research

În intervalul 30.11-14.12.2016, Gheorghe Hognogi, tehnician hidrolog în cadrul echipei Promotorului de proiect, a avut o intensă perioadă de documentare pe teren în tot arealul analizat. Scopul acestei ieșiri a fost radiografierea la zi a resurselor turistice pe care le dețin comunitățile locale și modul în care acestea au fost exploatate și valorificate economic.
Dincolo de monumentele istorice cu recunoașterea valorii lor prin statutul de protecție conferit (biserici, cimitire, vestigii arheologice etc.), există un imens patrimoniu tradițional (gospodării tradiționale, porți din lemn, troițe), aflat în pericol de extincție datorită fenomenului de depopulare, migrațiilor și înlocuirii elementelor tradiționale cu așa-zise elemente moderne (de tip kitsch). Valorificarea lor este transpusă, atât la nivelul Țării Maramureșului cât și a Țării Oașului, prin prezența unor meșteri populari, a unor pensiuni turistice dar și a unor trasee turistice locale.
Pentru valorificarea judicioasă și pe termen îndelungat a resurselor primare din areal (lemn, faună, floră etc.) este necesară utilizarea echilibrată a acestora, concretizarea sloganului „Prin natură, Oașul întâlnește Maramureșul” constituind varianta propusă de echipa SIENPHCTS

Between the 30th of November and the 14th of December 2016, Gheorghe Hognogi, hydrologic technician in the Project Promoter’s team, had an intense period of field research in the area under analysis. The purpose of this fieldtrip was to take an up-to-date inventory of the tourism resources owned by the local communities and of how they have been economically exploited and capitalized. Beyond the historical monuments which are afforded protection due to their recognized cultural value (churches, cemeteries, archaeological remains, etc.), there is an immense traditional heritage (traditional households, wooden gates, roadside crucifixes) which is in danger of extinction because of depopulation, migration and replacement of the traditional elements with the so-called modern ones (kitsch-type elements). Their capitalization is rendered, both in the Land of Maramureş and in the Land of Oaş, by the presence of some artisans, guest houses and local tourist routes. For the judicious and long-term capitalization of primary resources in the area (wood, fauna, flora, etc.), their balanced use is necessary. And this is the concretization of the slogan “Through nature Oaş meets Maramureş”, which is the version proposed by the SIENPHCTS project team.