Documentare pe teren, 27.09.2016, Field research

În plin sezon tomnatic, o parte din echipa de implementare a Promotorului de proiect a avut o deplasare pe teren, în cele două situri Natura 2000. Hidrologii Răzvan Bătinaş şi Gheorghe Şerban, alături de tehnician hidrolog Gheorghe Hognogi, au realizat măsurători în mai multe puncte din teritoriu, în vederea includerii acestora în studiul dedicat calităţii resurselor de apă din arealul analizat. Toate punctele de recoltare au fost localizate cu ajutorul GPS-ului. Prin intermediul unor aparate specifice (multiparametru, turbidimetru) au fost recoltate probe pentru 12 parametri fizico-chimici, distribuiţi în dublă probă (atât în albie cât şi în fântâni). De asemenea, tot prin recursul la GPS, au fost localizate reziduurile antropice regăsite pe traseu, una din sursele de poluare ale arealului analizat.dsc_0002-animation

In full autumn, several members of the Project Promoter’s implementation team conducted a field research in the two Natua 2000 sites. Hydrologists Răzvan Bătinaş and Gheorghe Şerban, along with Gheorghe Hognogi, hydrologic technician, carried out measurements in several points in the territory to include them in the study on the quality of the water resources in the analyzed area. All collection points were located using GPS. Specific measurement instruments were used (multi-parameter water quality metre, turbidity metre) in order to collect samples for 12 physicochemical parameters, distributed in double samples (both in riverbed and in wells). In addition, the GPS was used also to localize the anthropogenic waste found on the route, one of the main pollution sources in the analyzed areas.