Documentare pe teren, 30.10-01.11.2015

 În intervalul 30.10-01.11.2015, Promotorul de proiect a realizat o documentare pe teren, în arealul investigat, respectiv cele 2 situri NATURA 2000 (Huta-Certeze şi Tisa Superioară).

În cadrul acestei ieşiri, membrii echipei Promotorului de proiect (Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie) s-au întâlnit, în Baia Mare, cu membrii echipei Partenerului 1 (Asociaţia Heidenroslein Baia Mare) în vederea stabilirii unor grupe comune de lucru. O parte din membrii echipei Partenerului 1 au punctat observaţiile rezultate în urma activităţile desfăşurate pe teren, în situl Huta-Certeze, în urmă cu trei zile. De asemenea, în ceea ce priveşte aspectele privind elementele de biodiversitate, s-au discutat paşii de lucru ce urmează a fi implementaţi de membrii celor două echipe de proiect.

Documentarea pe teren a presupus deplasarea în cele două situri NATURA 2000 a unei părţi a echipei de proiect (manager de proiect, asistent manager, analişti teritoriali şi tehnicieni) în vederea familiarizării cu teritoriul analizat. S-au avut în vedere:

  • identificarea habitatelor existente şi a unor elemente floristice reprezentative pentru cele două situri NATURA 2000;
  • discuţii cu localnicii, respectiv pescarii găsiţi pe teren, pe malul Tisei;
  • alegerea unor puncte de monitorizare a calităţii apei (valea Cireşului, valea Săpânţei, valea Tisei) şi recoltarea de probe cu ajutorul multiparametrului şi turbidimetrului;
  • identificarea unor puncte de-a lungul Tisei pentru monitorizarea activităţilor privind elementele de ihtiofaună prezente;
  • identificarea unor elemente de specificitate culturală.