Documentare pe teren, 29 – 30.01.2016

În intervalul 29-30.01.2016, echipa de implementare a Partenerului 1 naţional, Asociaţia Heidenroslein, a efectuat o vizită pe teren în vederea evaluării stării de conservare a habitatelor de zăvoi, a evaluării presiunii antropice şi a colectării de date pentru ornitofauna de iarnă a Tisei. Traseul parcurs (Baia Mare – Seini – Negrești Oaș – Huta Certeze – Teceu Mic – Remeți – Săpânța – Câmpulung la Tisa – Sarasău – Sighet – Tisa – Baia Mare) a urmărit şi identificarea principalelor habitate existente. Principalele constatări fac referire la existenţa unui număr redus de specii acvatice, exemplare izolate sau perechi, fără aglomerări, printre speciile acvatice comune amintind Egretta alba, Ardea cinerea, Phalacrocorax carbo, Anas platyrhynchos, Cygnus olor şi la o presiune antropică accentuată în zăvoiul Tisei.