Documentare pe teren, 14.11.2015

Echipa de proiect a Partenerului 1 – naţional, împărțită în subechipe a realizat primele aplicații de teren în vederea surprinderii unor observații asupra distribuției habitatelor în zona de interes. Una dintre subechipe s-a deplasat pe ruta Baia Mare – Seini – Negrești Oaș – pasul Huta Certeze, făcând observații în habitatele forestiere și praticole din zona Huta. Cea de-a doua subechipă s-a deplasat pe malul Tisei, urmărind în primul rând starea de conservare a habitatelor de zăvoi, integritatea lor, dar și presiunile antropice asupra vegetației forestiere de pe malurile Tisei. Au fost inventariate speciile de plante prezente în habitatele riverane cursului Tisei, au fost efectuate observații asupra ornitofaunei şi au fost evidenţiate presiunile antropice la care sunt supuse aceste componente ale biodiversității. Au fost inventariate specii de plante alogene prezente în habitatele de pajiști și de zăvoi.