Documentare pe teren, 23.02.2016

La finele lunii februarie 2016, echipa de proiect a Partenerului 1 naţional a desfăşurat o ieşire pe teren, în situl Tisa Superioară, în vederea surprinderii unor aspecte din cuprinsul sitului. Concluziile acestei ieşiri se reflectă în:
– stare de viabilitate scăzută a infrastructurii rutiere, pe sectorul Teceu Mic – Remeţi;
– identificarea unor secţiuni de areale inundate în lunca Tisei, cu precădere terenuri arabile;
– existenţa unor spaţii de depozitare ilegală a deşeurilor, în lunca Tisei;
– prezenţa unor pâlcuri de areale defrişate, zone de stufăriş şi copaci incendiaţi, ceea ce trage un semnal de alarmă asupra lipsei de educare a unor proprietari de terenuri din cuprinsul sitului.